Natriureetiline propeptiid – täiendav võimalus müokardiinfarktiga patsiendi prognoosi hindamisel

  • Agu Tamm
  • Kaja Kallion
  • Rein Teesalu
  • Tiia Ainla
  • Üllar Soopõld
Keywords: NT-proBNP, natriureetilised peptiidid, äge müokardiinfarkt, prognoos

Abstract

Natriureetilised peptiidid on peptiidhormoonid, mida sünteesitakse südamelihases vas tu sena südame seina pinge ja plasmamahu suurenemisele. NT-proBNP on B-tüüpi natriureeti lise peptiidi (BNP) N-terminaalne propeptiid, millel ei ole füsioloogilist ak tiiv sust, kuid mille kontsentratsioonid muutuvad sarnaselt füsioloogiliselt aktiivse vormiga. Kirjanduse andmetel on NT-proBNP osutunud müokardiinfarkti (MI) haige tel tugevaks ja sõltumatuks südame puudu lik kuse (SP) tekke ja suremuse prognostiliseks markeriks. Töös uuriti, millised on NT-proBNP väärtused ja nen de dünaamika MI-haigetel ning kuivõrd on need väärtused seotud pat sientide hilisema SP kujunemisega ja pika ajalise elulemusega. Eesti Arst 2006; 85 (4): 278–284

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2006-05-01
How to Cite
Tamm, A., Kallion, K., Teesalu, R., Ainla, T., & Soopõld, Üllar. (2006). Natriureetiline propeptiid – täiendav võimalus müokardiinfarktiga patsiendi prognoosi hindamisel . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10017
Section
UURIMUS