Natriureetiline propeptiid – täiendav võimalus müokardiinfarktiga patsiendi prognoosi hindamisel

Agu Tamm, Kaja Kallion, Rein Teesalu, Tiia Ainla, Üllar Soopõld

Abstract


Natriureetilised peptiidid on peptiidhormoonid, mida sünteesitakse südamelihases vas tu sena südame seina pinge ja plasmamahu suurenemisele. NT-proBNP on B-tüüpi natriureeti lise peptiidi (BNP) N-terminaalne propeptiid, millel ei ole füsioloogilist ak tiiv sust, kuid mille kontsentratsioonid muutuvad sarnaselt füsioloogiliselt aktiivse vormiga. Kirjanduse andmetel on NT-proBNP osutunud müokardiinfarkti (MI) haige tel tugevaks ja sõltumatuks südame puudu lik kuse (SP) tekke ja suremuse prognostiliseks markeriks. Töös uuriti, millised on NT-proBNP väärtused ja nen de dünaamika MI-haigetel ning kuivõrd on need väärtused seotud pat sientide hilisema SP kujunemisega ja pika ajalise elulemusega.


Eesti Arst 2006; 85 (4): 278–284

Keywords


NT-proBNP, natriureetilised peptiidid, äge müokardiinfarkt, prognoos

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.