Sertindool – kliinilise efektiivsuse ja ohutuse profiil

Peeter Jaanson

Abstract


Sertindool on efektiivne atüüpiline antipsühhootikum, mis selektiivselt blokeerib limbilises piirkonnas asuvaid D2-retseptoreid. Sertindool on vähemalt niisama efektiivne kui haloperidool ja risperidoon skisofreenia positiivsete sümptomite ravis ning on efektiivsem kui risperidoon ja haloperidool skisofreenia negatiiv sete sümptomite ravis. Kliinilistes uuringutes sertindoolravi saanud patsientidel oli ekstrapüramidaal sümptomite esinemissagedus sarnane platseebot saanud patsientidega.

Eesti Arst 2006; 85 (4): 323–326

Keywords


skisofreenia, sertindool, efektiivsus, ohutus, elukvaliteet

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10022

Refbacks

  • There are currently no refbacks.