Ravijärgimus: hindamine ja mõjurid

Main Article Content

Mati Rahu
Sigrid Vorobjov

Abstract

Ravijärgimus näitab patsiendi nõustumist määratud raviga. Üldjuhul peetakse ravi järgivaks sellist patsienti, kes on tarvitanud vähemalt 80% ettenähtud ravimist. Ravi järgimus võimal dab võrrelda eri patsientide käitumist, kuid tegelik piir piisava ja mitterahuldava ravi järgimuse vahel sõltub konkreetsest toime ainest, ehk sellest, kui palju saab annusega varieerida, et raviefekt veel säiliks. Ravijärgimuse mõõtmiseks kasu-
tatakse eri meetodite kombinatsioone. Õpetamine, motiveerimine, võimalikult lihtne manustamisviis, mitme sugused meeldetuletamise meetodid, perekonna kaasamine – kõik need aitavad kaasa tõhu samale ravimite tarvitamisele. Suur tähtsus on informatsioonil: mida teadlikumana patsient end tunneb, seda tõenäosem on, et ta järgib ravi paremini.


Eesti Arst 2006; 85 (3): 155–160

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Rahu, M., & Vorobjov, S. (2006). Ravijärgimus: hindamine ja mõjurid . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10042
Section
ÜLEVAADE

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>