Isikute põhiõiguste riive lubatavus ning ulatus tahtest olenematu ravi läbiviimisel

Mari Amos

Abstract


Põhiseaduse § 20 sätestab kõigi Eestis viibivate isikute vabaduspõhiõiguse. Teatud juhtudel on võimalik sellist õigust aga piirata. Muu hulgas on piiramine lubatud ka ebaterve psüühikaga isiku suhtes, kes on endale või teistele ohtlik. Kummatigi tuleb silmas pidada, et vabaduspõhiõiguse piiramine ei too automaatselt kaasa teiste põhiõiguste piiramist. Artiklis on tutvustatud erinevate põhiõiguste riive piire tahtest olenematu ravi läbiviimisel.


Eesti Arst 2007; 86 (12): 903–916

Keywords


põhiõigused, tahtest olenematu ravi, Eesti ning rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevad nõuded

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10085

Refbacks

  • There are currently no refbacks.