Munandivähihaigestumus Eestis 1970–2004

Helis Pokker, Krista Leppik, Margit Mägi

Abstract


Munandivähk – noorte meeste peamine pahaloomuline kasvaja – sageneb kogu maailmas. Etioloogia pole selge, ent ravitulemused on arenenud riikides suurepärased. Artiklis on analüüsitud haigestumust ja ajatrende Eestis 35 aasta jooksul. Ajavahemikul alates 1970–1974 kuni 2000–2004 suurenes haigestumus kolm korda. Suurimat kasvu täheldati vanuserühmas 15–29 aastat. Patsientide mediaanvanus oli seminoomi puhul 40 ja mitte-seminoomi puhul 28 aastat. Kuigi munandivähk Eestis sagenes, osutusid haigestumusnäidud tunduvalt väiksemaks kui Põhjamaades. Samal ajal oli Eestis kaugelearenenud kasvajate osakaal suhteliselt suur. See tegur seostub Eesti patsientide väikese elulemusega, mida on täheldatud rahvu vahelises võrdluses (EUROCARE-uuring). Munandivähi nüüdisaegse diagnostika ja ravi võimalused on Eestis praeguseks olemas, seega tuleks parandada varase avastamise korraldust.


Eesti Arst 2007; 86 (11): 814–818

Keywords


munandivähk, haigestumus, ajatrend, vähiregister, rahvusvaheline võrdlus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10096

Refbacks

  • There are currently no refbacks.