Võimestamine ja võimestumine – mõisteanalüüs

Ilme Aro, Kristi Puusepp

Abstract


Empowerment on ingliskeelne termin, mida on juba aastakümneid kasutatud eri valdkondades, sealhulgas ka tervishoius. Eestikeelsetes allikates on alates 2000. a kasutatud mõistet “võimestamine”. Kahjuks on termini sisu ebaselge nii eesti- kui ka ingliskeelses kirjanduses ning seda ei ole siiani ühemõtteliselt defineeritud. Kasutades Walkeri ja Avanti mõisteanalüüsi meetodit, uuriti mõistete “võimestamine” ja “võimestumine” sisu selgemaks tegemiseks, täpsustamiseks ning defineerimiseks eesti- ja ingliskeelseid sõnaraamatuid, teatmeteoseid ja erialakirjandust.


Eesti Arst 2007; 86 (10): 736–743

Keywords


võimestamine, võimestumine, mõisteanalüüs, empowerment

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.