E-tervishoid ja tervishoiu pildipangad

Margus Ulst

Abstract


Kuigi Eesti tervishoius kasutatavad infosüsteemid on valdavalt esmases arengujärgus, ei saa seda öelda 2006. a loodud üleriigilise meditsiinilise Eesti Tervishoiu Pildipanga kohta, kus arhiveeritakse 82% kõigist Eestis tehtavatest radioloogilistest uuringutest ning mida kasutab 95% perearstidest. Viimasel kolmel aastal on arhiveeritavate uuringute arv ja maht järjest kasvanud. Loodud on võimalused teleradioloogiliste teenuste osutamiseks maakonnahaiglatele, samuti võimaldab koostöövõrgustik Eestis töötamist teiste riikide haiglate heaks.


Eesti Arst 2007; 86(9):622-626

Keywords


e-tervishoid, tervishoiu infosüsteemid, pildipank, digitaalradiograafia, kujutiste arhiveerimine, teleradioloogia

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10124

Refbacks

  • There are currently no refbacks.