Huule- ja suulaelõhede teket põhjustavad epidemioloogilised tegurid ja nende esinemise seaduspärasused

Katrin Veere, Mare Saag, Marianne Soots, Triin Jagomägi

Abstract


Eestis ravitakse lõhedega patsiente TÜ Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Eestis puudub lõhedega patsientide andmebaas ja seetõttu ei ole võimalik uurimusse haarata kõiki lõhede juhtumeid. Erinevate lõhetüüpide esinemise proportsioonid europiidsel rassil on CL : CLP : CP – 1 : 2 : 1 (CL – huulelõhe, CLP – huule-, alveolaarjätke- ja suulaelõhe, CP – suulaelõhe). Käesolev uuring põhineb TÜ Kliinikumi stomatoloogia kliiniku näo- ja lõualuude kirurgia osakonnas ravitud patsientide dispanseersete kaartide materjalil.
Uuringu tulemusena leidsime suure suulaelõhede esinemissageduse (CL : CLP : CP – 1 : 2 : 2), mis on sarnane Soomes ja Rootsis tehtud uuringutega ja mille põhjused vajavad edaspidist uurimist.


Eesti Arst 2007; 86 (7): 449–454

Keywords


huulelõhe, suulaelõhe, epidemioloogia, esinemise seaduspärasused

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10135

Refbacks

  • There are currently no refbacks.