Diva Eensoo – meditsiinidoktor

Astrid Saava

Abstract


1. veebruaril 2007 kaitses edukalt Tartu Ülikooli arstiteaduse kraadinõukogu ees doktoriväitekirja TÜ tervishoiu instituudi teadur Diva Eensoo. Töö teemaks oli “Riskeeriv liikluskäitumine ning riskikäitumise markerid kooliõpilastel ja sõidukijuhtidel” (“Risk-taking in traffic and markers of risk-taking behaviour in schoolchildren and car
drivers”). Tööd juhendas professor Jaanus Harro ja oponeeris professor Mati Heidmets Tallinna Ülikoolist. Väitekiri põhineb viiel rahvusvahelisel originaalpublikatsioonil.


Eesti Arst 2007; 86(7):497-498

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10142

Refbacks

  • There are currently no refbacks.