Piimahammaste lõikumine enneaegsetel lastel ning selle seos erinevate neonataalsete teguritega

Anne Ormisson, Helen Pruuli, Kadi Veri, Triin Jagomägi

Abstract


Enneaegne sünd ning piima- ja jäävhammaste lõikumine ning tervis on omavahel tihedalt seotud. Mida enneaegsem on laps ning tõsisemad enneaegsuse tüsistused, seda hilisem on piima hammaste lõikumine. Uuritud 72-l alla 2500-grammise sünnikaaluga enneaegsel lapsel hilines piimahammaste lõikumine ning 1-aastaselt oli vähem hambaid suus kui ajalistel lastel. Märkimisväärne mahajäämus esines lastel, kelle sünnikaal oli alla 1500 g. Enneaegse korrigeeritud vanust arvestades olulist vahet hammaste lõikumises ja arvus ei olnud. Hammaste lõikumist mõjutab enam neonataalses eas rakendatud orotrahheaalse intubatsiooni kestus.


Eesti Arst 2007; 86 (5): 316–321

Keywords


enneaegne laps, gestatsioonivanus, piimahambad, hammaste lõikumine, neonataalsed haigused, korrigeeritud vanus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10161

Refbacks

  • There are currently no refbacks.