Perearstide hinnangud telefonikonsultatsioonile

Heidi-Ingrid Maaroos, Madis Tiik

Abstract


Uute kommunikatsioonimeetodite kasutamine perearstiabis parandab arstiabi kättesaadavust ning aitab kaasa krooniliste haiguste jälgimisele. Töös küsitleti 300 perearsti, et teada saada nende telefonikasutuse kogemusi ja suhtumist telefoni teel nõustamisse laiemalt. Korraldatud telefoniküsitluse tulemusel selgus, et perearstide valmisolek telefoni teel nõustamiseks on olemas ning üle poole perearstidest ka kasutab seda. Perearstide arvates on 27% visiitidest lahendatavad telefonikonsultatsiooni teel.


Eesti Arst 2007; 86 (4): 246–253

Keywords


perearstiabi, telemeditsiin, telefonikonsultatsioon

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10179

Refbacks

  • There are currently no refbacks.