Väljavaated Eesti rahvastiku tervise parandamiseks

Ain-Elmar Kaasik

Abstract


Eesti rahva tervisenäitajad on muret tekitavad: Eesti inimeste keskmine eeldatav sünnieluiga on lühem isegi euroliidu uute liikmesmaade keskmisest. Lubamatult suur on erinevus keskmise eluea pikkuses meeste-naiste ja erinevatesse sotsiaalsetesse rühmadesse kuuluvate inimeste vahel. Kui euroliidu maades on suremus enne 65. eluaastat 30% üldsuremusest, siis Eestis on selle osakaal 55%. Eesti tõsisemaks terviseprobleemiks on vigastused, alkoholism ja väär terviskäitumine. Rahva terviseseisundi parandamiseks on vaja rakendada ja piisavalt rahastada rahva terviseprogramme, samuti leida lisaraha arstiabi osutamise süsteemile.


Eesti Arst 2007; 86 (2): 100–109

Keywords


rahvatervis, tervisepoliitika, arstiabi korraldus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.