Argoon- ja selektiivse lasertrabekuloplastika efektiivsus glaukoomi ravis

Kuldar Kaljurand

Abstract


Uuringu eesmärgiks oli retrospektiivselt võrrelda kahe erineva lasertrabekuloplastika
meetodi efektiivsust silma siserõhu langetamisel avatud nurga glaukoomi patsientidel. Uuringu käigus võrreldi kuue kuu vältel argoon- ja selektiivse lasertrabekuloplastika protseduuri läbinud patsientide silma siserõhu langust. Jälgimisaja lõpul oli mõlema
protseduuri kasutamisel oluline silma siserõhu langus võrreldes protseduurieelsega:
rõhk alanes 5,2 mm Hg argoon- ja 4,5 mm Hg selektiivse lasertrabekuloplastika rühmas. Olulist rõhulanguse erinevust kahe meetodi vahel ei esinenud.

Eesti Arst 2008; 87(12):919−922

Keywords


glaukoom, lasertrabekuloplastika, silma siserõhk

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10237

Refbacks

  • There are currently no refbacks.