Müokardi kohanemine kehalise koormusega spordiga tegelevatel lastel

Anatoli Landõr, Kadri Tõnnis

Abstract


Müokardi kohanemist kehalise koormusega uuriti 10–17aastastel spordiga tegelevatel poistel ja tüdrukutel koormustesti ajal registreeritud elektrokardiogrammi (EKG) alusel. Koormustestiks kasutati astmeliselt suurenevat koormust veloergomeetril. Uuritavatel lastel leiti sageli EKG-muutusi rahuolekus enne testimist, mis peegeldas laste nõrka tervislikku seisundit. Kehalise koormuse mõjul mitmekordistus uuritavatel repolarisatsioonihäire esinemine, mis viitab müokardi mitteadekvaatsele kohanemisele kehalise koormusega ning arenevale südamelihase ülekoormusele. Uuringu tulemused osutavad vajadusele töötada välja rahvastiku arengulised normid koormus-EKG jaoks spordiga tegelevatel lastel, mida saab kasutada noorsportlaste EKG-koormustesti hindamisel iga-aastase tervisekontrolli raames.


Eesti Arst 2008; 87(11):847−852

Keywords


lastesport, EKG-muutused rahuolekus, koormustest, EKG-muutused koormusel

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10257

Refbacks

  • There are currently no refbacks.