Hingamislihaste halvatustega poliomüeliidihaigete ravikehakultuur respiraatori DP-2 toel

Uno Ugandi

Abstract


Eestis vallandus 1958. aasta suvel suur lastehalvatustõve epideemia ligi 1000 haigestunuga. Selle epideemia käigus tekkis Eestis esmakordne võimalus kasutada hingamislihaste halvatustega haigete raviks kunstliku hingamise aparaate. Niisuguseid haigeid oli kokku kolmkümmend. Paranemise ajal oli neil vaja rakendada võimalikult varakult mitmesuguseid ravikehakultuuri võtteid. Seda aga takistas puudulik hingamislihaste jõud. Tolleaegses kirjanduses ei soovitatud aktiivset ravikehakultuuri teha haigetel, kelle kopsude vitaalkapatsiteet oli alla 800 ml. Selliseid haigeid oli meil poliomüeliidi akuutsest perioodist paranejate hulgas kümmekond. Kuigi neil patsientidel oli raskusi hingamisega, võis teiste lihasgruppide jõud olla oluliselt parem.

Eesti Arst 2008;87(11):895−896

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10272

Refbacks

  • There are currently no refbacks.