Teleradioloogia hetkeseis ja võimalused

Peeter Ross

Abstract


Radioloogia on kiiresti arenev eriala, seda eelkõige tänu seotusele infotehnoloogiaga ning sellest tulenevatele pidevalt uuenevatele võimalustele. Radioloogiliste uuringute arv suureneb Euroopa riikides sõltuvalt modali­teedist 3–10% aastas. On ilmne, et radioloo­giliste uuringute arv kasvab läänemaailmas radioloogide arvust kiiremini. Samas võib radioloogide jaotus olla osakondade, haigla­te või isegi piirkondade kaupa erinev. Süve­nev radioloogide puudus sunnib otsima uusi võimalusi, kuidas ühest küljest tagada kõrge diagnostiline tase ja teisest küljest suurenda­da radioloogiaosakonna tõhusust.


Eesti Arst 2 008; 87(10):731−732

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.