Astma diagnoosimine ja ravi lastel: ülevaade PRACTALL konsensusaruandest

Main Article Content

Maire Vasar
Mari Kivivare

Abstract

Enamikus tööstusriikides on astma las­te seas kõige levinum krooniline haigus, kuid vaatamata sellele on tõenduspõhi­seid andmeid selle haiguse kohta vähe. Viimasel kümnel aastal ei ole avaldatud ühtegi eranditult laste astmale keskendu­nud rahvusvahelist ravijuhendit. Seetõt­tu moodustasid Euroopa Allergoloogia ja Kliinilise Immunoloogia Akadeemia (EAACI) ning Ameerika Allergoloo­gia, Astma ja Immunoloogia Akadee­mia (AAAAI) eksperdirühma, kes töö­tas välja laste astma ravijuhendi, mida saaks kasutada nii Euroopa kui ka Põhja-Ameerika kliinilises praktikas. Kõne­aluses konsensusaruandes PRACTALL (PRACTicing ALLergology) antakse soovitusi farmakoloogiliseks raviks, al­lergeenide ja haigushoogude vältimiseks ning astmaalaseks teavitustööks.


Eesti Arst 2 008; 87(10):748−754

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vasar, M., & Kivivare, M. (2008). Astma diagnoosimine ja ravi lastel: ülevaade PRACTALL konsensusaruandest . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10279
Section
ÜLEVAADE