Magnetresonants-spektroskoopia põhimõte ja peamised kliinilised näidustused

Tiiu Tomberg, Kalle Kepler

Abstract


Magnetresonants-spektroskoopia (MRS) on magnetresonantstomograafia (MRT) üks rakendusala, mis võimaldab uurida eluskoe biokeemilisi koostisosi. Keemias ja füüsikas on magnetspekt­roskoopia meetod ammu tuntud, bio­meditsiinis on ta kasutusel alates 1980. aastatest. MRS-andmete saamine on sarnane tavalise MRT-uuringuga, kuid kasutatakse erinevat ruumilise kodee­rimise, andmete kogumise ja järeltööt­luse tehnikat. MRSi kasutamine on näidustatud paljude neuroloogiliste hai­guste diagnoosimisel, kulu jälgimisel ja prognoosi hindamisel. MRS-muutused on mittespetsiifilised, nende interpre­teerimisel tuleb arvesse võtta kliinili­si andmeid, saadud ravi ja võimalikke süsteemseid haigusi. Kuna ka Eestis on tekkinud võimalused MRSi rakendami­seks nii Tartus kui ka Tallinnas, tutvus­tab järgnev ülevaateartikkel MRSi põ­himõtet ja kasutamise näidustusi.


Eesti Arst 2008; 87(10):783−790

Keywords


magnetresonants-spektroskoopia, põhimõte, näidustused

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10288

Refbacks

  • There are currently no refbacks.