Kopsuarteri trombemboolia tänapäevane radioloogiline diagnostika

Kai Ulst, Pilvi Ilves, Marianna Frik-Amelin

Abstract


Kliinilise läbivaatuse ja laboratoorse­te analüüside kõrval on piltdiagnostika suure tähtsusega kopsuarteri trombem­boolia (KATE) diagnoosimisel. Kaua aega on KATE diagnoosimise juhtivaks radioloogiliseks meetodiks olnud kop­sude ventilatsiooni/perfusiooni (V/P) stsintigraafia ja kopsuarterite angio­graafia. Koos mitmekihi-kompuuterto­mograafide laialdase levikuga on kop­suarterite kompuutertomograafi line angiograafia (KTA) muutunud tänu oma suurele tundlikkusele ja spetsiifi lisusele kuldstandardiks kopsuarteri trombem­boolia visualiseerimisel. Meetod või­maldab visualiseerida trombimasse nii kopsuarteri peaharudes kui ka kopsuar­terite subsegmentaarharudes. Artiklis on tutvustatud KATE diagnoosimise nüüdisaegseid radioloogilisi meetodeid.


Eesti Arst 2008; 87(10):802−810

Keywords


kopsuarteri trombemboolia, radioloogiline diagnostika, kompuutertomograafi line angiograafia

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10290

Refbacks

  • There are currently no refbacks.