Kallihinnalised meditsiiniseadmed ja nende kasutamine Eesti haiglates

Liisi Uder, Meelis Peerna, Raina Loom

Abstract


Riigikontroll uuris oma hiljuti lõppenud auditis „Meditsiiniseadmete soetamine ja kasutamine tervishoiuasutustes”, milline on Eesti haiglate varustatus laialt kasutatavate kallihinnaliste meditsiini­seadmetega (röntgeniseadmed, kompuu­ter- ja magnetresonantstomograafi d), kuidas toimib nende meditsiiniseadme­te soetamise planeerimine, hooldus ja kasutamine ning kas riigi tegevus selles valdkonnas aitab kaasa ravikindlustuse raha tõhusale ja säästlikule kasutamise­le. Auditit ajendas tegema laialt levinud arvamus, et viimastel aastatel on Eesti haiglates toimunud kallihinnaliste medit­siiniseadmete osas „võidurelvastumine“ ning selle tulemusena on haiglatesse soe­tatud ebamõistlikke kallihinnalisi sead­meid. Riigikontrolli audit otseselt sellele kinnitust ei leidnud. Küll leiti auditiga, et paljud röntgeniseadmed Eesti haiglates ei vasta tänapäeva nõuetele, üldhaiglate kompuutertomograafid on alakoorma­tud, patsiendid ei saa alati ravijuhendiga ettenähtud uuringuid ning osale patsien­tidele on tehtud kallihinnalisi uuringuid, mis ei ole olnud põhjendatud.


Eesti Arst 2008; 87(10):797−801

Keywords


Võtmesõnad: kallihinnalised meditsiiniseadmed, radioloogiauuringud, magnetresonantstomograafi a uuringute põhjendatus, kompuutertomograafi a teenuse kättesaadavus, peavalu, seljavalu, insult, kerge peatrauma

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.