Soolevähi laboratoorsete sõeluuringute võimalused

Karel Tomberg, Kärt Tomberg

Abstract


2007. aastal sotsiaalministri kinnitatud riiklik vähistrateegia aastateks 2007–2015 hõlmab kõiki vähitõrje valdkondi: ennetamist, varajast avastamist, sõeluuringuid, ravi ja teadusuuringuid. Strateegia eesmärgiks on saavutada rahvastiku haigestumise ja suremuse püsiv vähenemine pahaloomulistesse kasvajatesse (1). Eestis on käivitunud emakakaelavähi ja rinnavähi sõel uuringute süstemaatilised programmid (2). Selle aasta aprilli lõpus Tal l innas toimunud erialadevahel ise koostööseminari „Intestinum“ käigus algatati mõte käivitada Eestis kolorektaalvähi sõeluuringute programm, kasutades teiste maade kogemust ja uuringute tõenduspõhisust. Artiklis on toodud ülevaade soolevähi laboratoorsetest sõeluuringutest.


Eesti Arst 2008; 87(7−8):541−545

Keywords


kolorektaalvähk, sõeltestimine, peitveri, DNA määramine

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10312

Refbacks

  • There are currently no refbacks.