Liiklusohutus ja tervishoid

Toomas Ernits

Abstract


Liiklusohutusel kui multidistiplinaarsete tegevuste kogumil on olulisi kokkupuutekohti tervishoiuga. Hiljuti kiitis vabariigi valitsus heaks Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi rakendusplaani aastateks 2007–2011, mis on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga aastaks 2010 vähendada liiklussurmade arvu poole võr ra. Eest i s on l i i k lusohutuse ja tervishoiu keerdküsimuste lahendamine seotud eelkõige infrastruktuuri muutmise, liiklusvigastuste raskusastme määramise, nende registreerimise ja sidumisega e-tervise süsteemiga, samuti liiklusõnnetuse tagajärgede leevendamisega.


Eesti Arst 2008; 87(7−8):519−525

Keywords


tervishoid, rahva tervis, liiklusohutus, vigastused, liiklusohutuse programm

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10313

Refbacks

  • There are currently no refbacks.