Vanemõdede rollid

Kaja Solom, Kristi Toode, Ulla Raid, Pirkko Routasalo

Abstract


Õendustöös on vanemõde enamasti esmatasandi juhiks, kes korraldab õendus- ja hooldustööd osakonnas. Ebaselgus juhi rollides põhjustab pingeid nii töötajate kui ka juhtide vahel. Juhi rolle on kirjeldanud Henry Mintzberg, kes väitis, et juhi töös põimub omavahel mitu rolli. Peamised neist on seotud suhtlemise, infovahetamise ja otsustamisega. Artiklis kirjeldatakse vanemõdede kui juhtiderolle ühe haigla vanemõdedega korraldatud intervjuude põhjal. Lisaks tüüpilistele juhirollidele tulid vanemõdede töös esile asjatundja ja nn emaroll.


Eesti Arst 2008; 87(6):417−423

Keywords


õendustöö juhtimine, vanemõde, juhi rollid

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.