Vanemõdede rollid

Main Article Content

Kaja Solom
Kristi Toode
Ulla Raid
Pirkko Routasalo

Abstract

Õendustöös on vanemõde enamasti esmatasandi juhiks, kes korraldab õendus- ja hooldustööd osakonnas. Ebaselgus juhi rollides põhjustab pingeid nii töötajate kui ka juhtide vahel. Juhi rolle on kirjeldanud Henry Mintzberg, kes väitis, et juhi töös põimub omavahel mitu rolli. Peamised neist on seotud suhtlemise, infovahetamise ja otsustamisega. Artiklis kirjeldatakse vanemõdede kui juhtiderolle ühe haigla vanemõdedega korraldatud intervjuude põhjal. Lisaks tüüpilistele juhirollidele tulid vanemõdede töös esile asjatundja ja nn emaroll.


Eesti Arst 2008; 87(6):417−423

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Solom, K., Toode, K., Raid, U., & Routasalo, P. (2008). Vanemõdede rollid . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10327
Section
UURIMUS