Kui suured on kulutused peaajuhaigustele Eestis?

  • Janika Kõrv
  • Patrick Sobocki
  • Toomas Asser
  • Veiko Vasar
  • Ülla Linnamägi
  • Raul Eamets
Keywords: peaajuhaigused, kulu-uuringud, haiguskoormus

Abstract

Uurimuse eesmärgiks on anda ülevaade peaajuhaigustega seotud kulutustest Eestis. Uurimus tehti Euroopas varem kasutatud metoodikaga. Peaajuhaigusega isikuid oli 2004. a Eestis 370 000. Kulutused kõikidele uuringusse kaasatud peaajuhaigustele (12 peaajuhaigust või haigusrühma) olid kokku 264 miljonit eurot. Hinnanguliselt kulub peaajuhaigustele 2% SKTst ehk 194 eurot iga Eesti inimese kohta aastas. Peaajuhaigustega seotud kulutused põhjustavad märkimisväärset koormust Eesti ühiskonnale, kusjuures uurimuses esitatud kulutused on tõenäoliselt alahinnatud kvaliteetsete uuringute puudumise tõttu. Et analüüsida, kuidas kliinilise töö tõhustamine end ära tasub, ja leida tõhusamaid võimalusi peaajuhaiguste käsitluseks, on vajalikud Eestis tehtud ja vastavaid olusid arvestavad prospektiivsed kulu-uuringud. Eesti Arst 2008; 87(5):347−355

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2008-05-01
How to Cite
Kõrv, J., Sobocki, P., Asser, T., Vasar, V., Linnamägi, Ülla, & Eamets, R. (2008). Kui suured on kulutused peaajuhaigustele Eestis? . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10347
Section
ÜLEVAADE