Sotsiaal-majanduslik staatus tervise tausttegurina

Ene Lausvee, Margo Kikas

Abstract


Uurimuse eesmärgiks oli leida tõendeid seoste kohta Eesti inimeste tunnetatud tervise ning sotsiaal-majandusliku ja psühhosotsiaalse seisundi vahel. Selgus, et inimese enese tunnetatud üldine tervislik seisund, eriti emotsionaalne tervis, on seotud tema sotsiaal-majandusliku olukorraga, seejuures enam enese määratud sotsiaal-majandusliku staatuse kui sissetuleku suurusega. Artiklis on lühidalt käsitletud ka vastavaid sotsiaal-majanduslikke teoreetilisi kontseptsioone ja vaadeldud nende mõju tervisele.

Eesti Arst 2008; 87(3):176−183

Keywords


tervis, heaolu, toimetulek, sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10383

Refbacks

  • There are currently no refbacks.