Toimetulekupiirangud Eesti täisealises rahvastikus – levimus ja tegelik abistamine

Allan Puur, Anneli Uusküla, Astrid Saava, Kalev Katus, Katre Altmets

Abstract


Rahvastiku vananemine on arenenud riikides muutmas toimetulekupiirangud igapäevategevuses suurimaks tervisega seotud koormaks ühiskonnas. Eesti pere- ja sündimusuuringu II etapi (Euroopa pere- ja sündimusuuringu rahvuslik osaprojekt, 7855 vastanut vanuses 20–80 a) andmete põhjal oli 18,5%-l täisealisest rahvastikust piiranguid igapäevategevuses. Piirangute levimus meestel ja naistel oli sarnane, see kasvas vanemates sünnikohortides. Põlisrahvastikul oli rohkem piiranguid kui välispäritolu rahvastikul. Kõrvalabi vajadus oli hinnanguliselt 10,7% ja reaalselt sai abi/hooldust 8,7% kõigist vastanutest. Tugeva piiranguga rahvastikust oli 18,5% abivajadus rahuldamata. Riikliku hooldusteenuse roll Eestis on võrreldes vajadusega väike.

Eesti Arst 2008; 87(2):92−101

Keywords


toimetulekupiirangud, põlvkondlikkus, abi-/hooldusvajadus, Eesti

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10403

Refbacks

  • There are currently no refbacks.