Meditsiiniuuringud Euroopas – praegune seis ja tulevikustrateegia

Väino Sinisalu 

Abstract


Euroopa Meditsiiniuuringute Nõukogu (European Medical Research Council, EMRC) avaldas 2007. a lõpus märgukirja – valge paberi –, et juhtida tähelepanu vajadusele arendada ja parandada meditsiiniuuringuid Euroopa riikides. See on vajalik, et euroriikide kodanikele oleks tagatud parem meditsiiniabi ja terviseseisund. Euroopas nagu teisteski maailma maades mõjutavad inimeste tervist järjest enam olukorrad, mis on seotud üleilmastumisega, varem tundmatute või vähe tuntud infektsioonhaiguste levikuga, muutustega paljude haiguste avaldumisvormides, raviresistentse tuberkuloosi levikuga ja dramaatiliste kliimamuutustega. Peale selle on Euroopa maades märgatavalt muutunud demograafi line struktuur – elanikkond vananeb. Uued teadmised haigustest ja tervist mõjutavatest teguritest loovad baasi ka meditsiinitööstuse edukamaks arenguks Euroopas.


Eesti Arst 2008; 87(1):10−11

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10424

Refbacks

  • There are currently no refbacks.