Ühiste seisukohtade protokoll arstkonna ja ravimitootjate vahelisest koostööst

Andres Kork

Abstract


1. Arstkond, keda esindab Eesti Arstide Liit (EAL), ja ravimitootjad, keda esindab Ravimitootjate Liit (RL), olles teadlikud oma otsesest vastutusest patsientide ja ühiskonna ees, peavad oluliseks koostada juhised võimalike eetiliste konfl iktide vältimiseks omavahelistes suhetes. Käesolev ühisdeklaratsioon lähtub Euroopa Arstide Alalise Komitee (CPME) ning Euroopa Ravimitootjate Föderatsiooni ja Liitude (EFPIA) samasisulisest deklaratsioonist.

Eesti Arst 2008; 87(1):59−61

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10440

Refbacks

  • There are currently no refbacks.