Postmenopausis naiste tervise enesehinnangu ja elukvaliteedi seos

Main Article Content

Krista Fischer
Piret Veerus
Mati Rahu

Abstract

Inimese terviseseisundi ja sellega seotud elukvaliteedi hindamiseks ning eri riikide ja uuringute võrdlemiseks on välja töötatud mitmeid standardseid küsimustikke. Üks lihtsamaid võimalusi terviseseisundi subjektiivseks hindamiseks küsitlusuuringutes on paluda inimesel ise hinnata oma tervist viiepalliskaalal (väga hea, hea, rahuldav, halb, väga halb). Üks Euroopas enam kasutatud terviseseisundiga seotud elukvaliteedi küsimustikke on EQ-5D (EuroQol), mis koosneb viiest küsimusest, millest igaüks puudutab elukvaliteedi eri tahku ja millele tuleb vastajal anda hinnang kolmepalliskaalas. Lihtsa tervise enesehinnangu ja EQ-5D seost ning nende seoseid objektiivsete tervisenäitajatega pole palju uuritud, sest enamikus uuringutes on valitud vaid üks meetod terviseseisundi ja/või tervisega seotud elukvaliteedi hindamiseks.

Eesti Arst 2009; 88(12):790−796

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Fischer, K., Veerus, P., & Rahu, M. (2009). Postmenopausis naiste tervise enesehinnangu ja elukvaliteedi seos . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10457
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>