Postmenopausis naiste tervise enesehinnangu ja elukvaliteedi seos

Krista Fischer, Piret Veerus, Mati Rahu

Abstract


Inimese terviseseisundi ja sellega seotud elukvaliteedi hindamiseks ning eri riikide ja uuringute võrdlemiseks on välja töötatud mitmeid standardseid küsimustikke. Üks lihtsamaid võimalusi terviseseisundi subjektiivseks hindamiseks küsitlusuuringutes on paluda inimesel ise hinnata oma tervist viiepalliskaalal (väga hea, hea, rahuldav, halb, väga halb). Üks Euroopas enam kasutatud terviseseisundiga seotud elukvaliteedi küsimustikke on EQ-5D (EuroQol), mis koosneb viiest küsimusest, millest igaüks puudutab elukvaliteedi eri tahku ja millele tuleb vastajal anda hinnang kolmepalliskaalas. Lihtsa tervise enesehinnangu ja EQ-5D seost ning nende seoseid objektiivsete tervisenäitajatega pole palju uuritud, sest enamikus uuringutes on valitud vaid üks meetod terviseseisundi ja/või tervisega seotud elukvaliteedi hindamiseks.

Eesti Arst 2009; 88(12):790−796

Keywords


naised, tervise enesehinnang, elukvaliteet, EQ-5D

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10457

Refbacks

  • There are currently no refbacks.