Eesti väga väikese sünnikaaluga enneaegsete laste tervisetulem 3 aasta vanuselt

Anne Ormisson, Liis Toome, Marja-Liis Mägi, Ilona Neupokojeva, Tatjana Rjabova, Merle Areda, Kaur Liivak, Anne Antson, Birgit Kaasik

AbstractVäga väikese sünnikaaluga enneaegsete elulemus ja tervisetulem on arenenud riikides viimasel kümnendil tunduvalt paranenud. Eestis puudusid seni andmed väga enneaegsete laste tervise hilistulemi kohta. Uuritud 42-st alla 1500-grammise sünnikaaluga enneaegsest lapsest oli 3aastaselt terveid või kergete, ravi mittevajavate funktsionaalsete kõrvalekalletega 61,9%. 1/6-l enneaegsetest esines üks või mitu puuet. Enneaegsete laste kõik kolm kasvumõõtu (kehakaal, pikkus ja peaümbermõõt) olid 3aastaselt statistiliselt tõepäraselt väiksemad kui ajaliselt sündinud samavanustel lastel (p
Eesti Arst 2009; 88(Lisa4):6−11

Keywords


enneaegne laps, väga väike sünnikaal, gestatsiooninädal, tervisetulem

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.