Emakakaelavähi sõeluuringu korraldus ja tulemused Eestis

Main Article Content

Sirje Vaask
Terje Raud
Ursula Klaar

Abstract


Emakakaelavähi ja emakakaela prekantseroossete seisundite avastamiseks kasutatakse tsütoloogilist Pap-testi. Organiseeritud emakakaelavähi sõeluuring on tõenduspõhine meede, mis vähendab emakakaelavähki haigestumist ja suremust. Üleeestilist emakakaelavähi sõeluuringut alustati 2003. aastal. Aastatel 2003–2008 on emakakaelavähi sõeluuringus osalenud 48 987 naist. Vähieelne seisund avastati 5,6%-l uuritutest ning kokku on avastatud üle 30 emakakaelavähi juhu. Eestis on emakakaelavähi sõeluuring toimunud suhteliselt lühikest aega, mistõttu mõju emakakaelavähki haigestumusele ja suremusele ei ole veel avaldunud.


Eesti Arst 2009; 88(11):748−754

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Vaask, S., Raud, T., & Klaar, U. (2009). Emakakaelavähi sõeluuringu korraldus ja tulemused Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10489
Section
ÜLEVAADE