Luude kvaliteedi sõeluuringud kvantitatiivse ultraheli meetodil

Katre Maasalu, Marju Raukas, Aare Märtson

AbstractUltraheli kasutamise eelisteks luukoe hindamise sõeluuringutes peetakse kiirguse puudumist, odavust, läbiviimise lihtsust ja kiirust, kuid enim kasutatav luude tiheduse määramise meetod on siiski DXA (kaheenergialine röntgenabsorptsiomeetria). Luude kvaliteedi hindamise uuringu eesmärgiks oli võrrelda 1998. a tervete naiste uurimisel saadud andmeid tervisekontrolli andmetega. Luude seisundit uuriti kokku ligi 7000 naisel Eesti eri piirkondades. Andmete võrdlemisel selgus, et vanemates vanuserühmades oli tervisepäevadel osalenud naistel osteoporoosi esinemissagedus oluliselt väiksem kui tervete naiste hulgas 1998. a. Igas järgnevas vanuserühmas osteoporoosi esinemissagedus suurenes. Kuna valimid ei olnud otseselt võrreldavad, ei saa siiski teha järeldust, nagu oleks Eestis naiste luude kvaliteet oluliselt paranenud.


Eesti Arst 2009; 88(Lisa3):52−55

Keywords


osteoporoos, ultraheliuuringud, esinemissagedus vanuserühmiti

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.