Radiokemoteraapia bioloogilised alused ja kliinilised näidustused

Main Article Content

Jana Jaal

Abstract


Suur osa viimastel aastakümnetel onkoloogias aset leidnud edusammudest on tingitud samaaegse kiiritus- ja keemiaravi ehk radiokemoteraapia kasutuselevõtust. Seda on võimaldanud nii kiiritusravi tehnilise poole täiustumine (uued moodsad lineaarkiirendid ja kiiritustehnikad) kui ka tõhusate keemiaravimite ning uute märklaudravimite väljatöötamine. Radiokemoteraapia baseerub tugevatel bioloogilistel alustel. Medikamentoosne vähiravim vähendab haiguse süsteemse leviku riski ning avaldab sünergistlikku ja intensiivistavat toimet kasvajarakkudele kiiritatavas piirkonnas. Radiokemoteraapiat kasutatakse tihti peamise ravimeetodina elundit säästvate raviprotokollide raames ning kasvajapaikmete puhul, kus ravi efektiivsuse tagamisel on oluline osa kasvaja lokaalsel kontrollil. Radiokemoteraapia operatsioonieelne või -järgne kasutus nõuab haiget opereerivate kirurgide ja kliiniliste onkoloogide toimivat koostööd.

Eesti Arst 2009; 88(10):641−647

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Jaal, J. (2009). Radiokemoteraapia bioloogilised alused ja kliinilised näidustused . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10517
Section
ÜLEVAADE