Sõeluuringu rakendamise põhjendatus osteoporoosi varaseks diagnoosimiseks Eestis

Main Article Content

Anneli Uusküla
Riina Kallikorm
Mikk Jürisson
Andres Võrk

Abstract


Sõeluuringu eesmärgiks on haiguse varajane kindlakstegemine rahvastikus, et võimaldada varajast sekkumist ja tegevuse juhtimist eesmärgiga vähendada haigestumist ja suremust. Sõeluuringu eelduseks on, et uuritaval haigusel on määratletav prekliiniline faas, mille avastamise korral on rakendatav ravi, mis on tõhusam/odavam haiguse ravist kliinilises faasis. Osteoporoos ja sellega seonduvad luumurrud on oluliseks rahvatervise probleemiks, põhjustades haige elukvaliteedi halvenemist ning haigestumise ja suremuse enneaegset kasvu.
Artikli eesmärgiks on kaaluda sõeluuringu kui osteoporoosiga seonduvate luumurdude kontrollistrateegia rakendamist Eestis. Uuringus kasutati teaduskirjanduse ja administratiivsete dokumentide analüüsi ning autorite eksperdihinnanguid.
Olemasoleva tõenduse põhjal ei saa soovitada rahvastikupõhise osteoporoosi sõeluuringu rakendamist Eestis lähiaastatel. Selle alternatiivina võib kaaluda võimalusepõhise skriiningu rakendamist FRAX-instrumendi abil.


Eesti Arst 2009; 88(6):402−413

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Uusküla, A., Kallikorm, R., Jürisson, M., & Võrk, A. (2009). Sõeluuringu rakendamise põhjendatus osteoporoosi varaseks diagnoosimiseks Eestis . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10545
Section
UURIMUS

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>