Ülevaade Eestis 2001/2002. ja 2005/2006. õppeaastal toimunud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringutest (HBSC uuring) teiste riikide taustal

Mai Maser, Katrin Aasvee

AbstractRahvusvaheline kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC study), mis tehti 2006. aastal Eestis neljandat korda, sedastas nii positiivseid kui ka negatiivseid trende võrreldes 2001/2002. õppeaasta uuringuga. Õpilaste enese hinnanguline tervis on paranenud, ent nooremate vanuserühmade poisid on sagedamini ülekaalulised kui varem. Suurenenud on kehaliselt aktiivsete õpilaste osakaal, tervislikumatele toitumisharjumustele viitab puuviljade ja köögiviljade tunduvalt suurenenud tarbimine. Tõsisteks ohumärkideks on kanepit proovinud õpilaste arvu suurenemine ning enne 13. eluaastat suitsu proovinud ja end purju joonud õpilaste suurim osakaal uuringus osalenud riikide/regioonide seas.


Eesti Arst 2009; 88(6):390−401

Keywords


kooliõpilased, tervisekäitumine, rahvastikupõhine ankeetküsitlus, HBSC uuring

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10546

Refbacks

  • There are currently no refbacks.