HIV/AIDS – sotsiaalne probleem?

Airi-Alina Allaste

AbstractEestis ei käsitletud kaua aega HIVd/AIDSi sotsiaalse probleemina, seda seostati ühiskonna marginaalsete rühmadega. Vaatamata sellele, et haiguse leviku tõkestamiseks on palju ära tehtud, esineb ühiskonnas HIV-nakkusega inimestesse siiski valdavalt negatiivne suhtumine. Haiguse olemust ei ole piisavalt ühiskonnas teadvustatud ja sellega seonduv info on ebapiisav. See on tõsiseks takistuseks haiguse leviku piiramisel ja HIV-nakatunute kaasamisel ühiskonda.


Eesti Arst 2009; 88(4):242−245

Keywords


HIV/AIDS, riskirühmad, stigmatiseerimine

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10580

Refbacks

  • There are currently no refbacks.