Tervishoiu- ja sotsiaalteenused HIVsse nakatunud inimestele ning süstivatele narkomaanidele

Aire Trummal, Aljona Kurbatova, Iveta Tomera, Kai Zilmer, Kristi Rüütel

AbstractÜheks Eesti riikliku HIV ja AIDSi strateegia 2006–2015 eesmärgiks on parandada HIVga inimeste elukvaliteeti. HIVsse nakatunute tervishoiuteenuseid osutavad infektsionistid. Riigieelarvest kaetakse kulutused antiretroviirusravimitele ja ravikindlustamata HIV-nakatunute tervishoiuteenustele; patsientidele on nii ravimid kui ka teenused tasuta. Riikliku strateegia raames arendatakse juhtumikorraldussüsteemi HIVga inimestele.

Eesti Arst 2009; 88(4):278−280

Keywords


HIV-nakkus, sõltuvushäired, tervishoiuteenused, juhtumikorraldus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10586

Refbacks

  • There are currently no refbacks.