Depressiivsete ja suitsidaalsete kooliõpilaste seksuaalkäitumine

Airi Värnik, Kairi Kõlves, Merike Sisask, Lauraliisa Heidmets, Algi Samm, Piret Visnapuu, Katrin Aasvee

AbstractArtiklis on kirjeldatud ja analüüsitud Eesti õpilaste enesehinnangulist depressiivsust ja suitsidaalsust, seksuaalkäitumist ning depressiivsuse-suitsidaalsuse ja seksuaalkäitumise seost. Uurimuses kasutati kooliealiste laste tervisekäitumise rahvusvahelise uuringu andmeid 7. ja 9. klassi õpilaste kohta. Anonüümsest ankeetküsitlusest selgus, et 39% vastanutest väljendas depressiivsust ja/või suitsidaalsust; seksuaalkogemuse oli omandanud 15% õpilastest – 17% poistest ja 13% tütarlastest. Seotuks osutus ka seksuaalkäitumine ja subjektiivne depressiivsus-suitsidaalsus: suitsidaalsed ja/või depressiivsed õpilased olid suurema tõenäosusega alustanud seksuaalelu ning kasutanud viimasel vahekorral väiksema tõenäosusega kondoomi.

Eesti Arst 2009; 88(3):156−163

Keywords


kooliõpilased, depressiivsus, suitsidaalsus, seksuaalkäitumine

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10594

Refbacks

  • There are currently no refbacks.