Peremeditsiini tulevikuperspektiivid Eesti esmatasandi tervishoiu arengukavas

Heidi-Ingrid Maaroos

Abstract


Peremeditsiini areng 1991–2008 Eestis on olnud järjepidev, patsiendikeskne ning kooskõlas perearsti töö rahvusvaheliselt tunnustatud printsiipidega. Esmatasandi tervishoiu arengukava Eestis soodustab perearstikeskuste teket, milles koos perearstide ja pereõdedega töötaksid mitmete teiste esmatasandi tervishoiu erialade esindajad. Mõningad arengukava aspektid loovad eelised, kuid teisalt ka ohte praegusele perearstisüsteemile ja patsiendikesksele arstiabile. Artiklis käsitletakse uue planeeritava esmatasandi tervishoiu arengukava võtmeküsimusi: rühmatööd, abi korraldamist töövälisel ajal ja erihuvidega perearstide esilekerkimist.

Eesti Arst 2009; 88(1):40−43

Keywords


esmatasandi tervishoid, perearst, rühmatöö

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.