Eesti terviseinfosüsteemi majandusmõju/puhastulu hindamine. TOF-DIGIMÕJU projekti lõpparuanne

Main Article Content

Janek Saluse
Ain Aaviksoo
Peeter Ross
Madis Tiik
Liisa Parv
Ruth Sepper
Hanna Pohjonen
Ülle Jakovlev
Kaia Enni

Abstract


Aruandes antakse ülevaade TOF-DIGIMÕJU projekti tulemustest. Projekti põhieesmärk oli töötada välja kohane metoodika riigi terviseinfosüsteemi rakendamise mõju hindamiseks. Riikliku terviseinfosüsteemi elluviimise võimalike kulude ja tulude analüüsil tugineti PENGi mudelile, mis on kavandatud spetsiaalselt infotehnoloogia investeeringute hindamiseks. PENGi meetod valiti välja eeskätt selle tervikliku käsituse tõttu, mis võimaldab hõlmata nii arvulisi kui ka mittearvulisi andmeid. Näidishaigusena kasutati II tüüpi suhkurtõbe, et arvutada välja kasutegurid patsientide, tervishoiuteenuste osutajate ning kodanike/ühiskonna jaoks. Aruande VII peatükis on esitatud projekti viimases etapis koostatud soovitused selle kohta, kuidas kasutada riiklikku terviseinfosüsteemitõhusama tervishoiupoliitika elluviimiseks.


Eesti Arst 2010; 89(10):659−696

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Saluse, J., Aaviksoo, A., Ross, P., Tiik, M., Parv, L., Sepper, R., Pohjonen, H., Jakovlev, Ülle, & Enni, K. (2010). Eesti terviseinfosüsteemi majandusmõju/puhastulu hindamine. TOF-DIGIMÕJU projekti lõpparuanne . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10683
Section
MITMESUGUST

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>