Dabigatraan versus varfariin insuldi primaarses ja sekundaarses preventsioonis kodade virvendusarütmiaga haigetel


Abstract


Kodade virvendusarütmiaga (KVA) haigetel on suur risk haigestuda insulti, samuti on neil suur trombembooliliste kardiovaskulaarsete tüsistuste tekke ja kardiovaskulaarse surma risk.


Eesti Arst 2010; 89(7−8):510−511

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10710

Refbacks

  • There are currently no refbacks.