Sünkoobi tänapäevane käsitlus

Rain Paju, Väino Sinisalu 

AbstractMitmete Euroopa teaduslike seltside koostöös valmis 2009. a sünkoobi ravijuhendi uus redaktsioon. Sünkoopi vaadeldakse selles teiste mööduvate teadvushäirete kontekstis kui iseseisvat diagnoosi, mitte kui sündroomi. Sünkoopi defineeritakse kui mööduvat teadvushäiret, mis on põhjustatud mööduvast üldisest aju hüpoperfusioonist, mida iseloomustab kiire algus, lühike kestus ja täielik spontaanne paranemine.
Tekkepõhjuste järgi eristatakse refl ektoorset, ortostaatilist ja kardiovaskulaarset sünkoopi. Sünkoopi esineb rahvastikus küllaltki sageli, tunduvalt harvem on see arsti poole pöördumise põhjuseks. Oluline on varakult välja selgitada sünkoobi tekkepõhjus ja hinnata sünkoobiga seotud äkksurma või eluohtliku seisundi riski.

Eesti Arst 2010; 89(6):423−429

Keywords


sünkoop, südamerütmihäired, ortostaas

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10725

Refbacks

  • There are currently no refbacks.