Intraabdominaalsete infektsioonide ravi Tartu Ülikooli Kliinikumi kirurgiakliinikus: muutused 10 aasta vältel

Marko Murruste, Dmitri Nelžin

Abstract


Intraabdominaalsed (IA) infektsioonid on sage probleem erakorralises kirurgias. Eesmärgiga kindlaks teha toimunud muutusi IA infektsioonide diagnostikas ja ravis, samuti haigestumuses ja etioloogias uuriti retrospektiivselt kõiki IA infektsiooniga haigeid, keda raviti TÜ Kliinikumis 1997. ja 2007. aastal. Haigestumus Tartu linnas ja maakonnas oli neil aastatel vastavalt 5,5 ja 5,8 juhtu 10 000 elaniku kohta aastas. Vaadeldud perioodil suurenes patsientide keskmine vanus 4,4 a võrra, kaasuvate haiguste esinemine sagenes. Peptilise haavandi perforatsiooniga (PHP) haigete arv vähenes 40-lt 23-le, IA abstsessidega haigete arv suurenes 33-lt 51-ni. Oluliselt suurenes diagnoosimisel ultraheli- ja kompuutertomograafilise uuringu kasutus. IA infektsioonide ravis võeti kasutusele PHP laparoskoopiline suturatsioon (2007. a 48,7%-l juhtudest) ja IA abstsesside perkutaanne drenaaž (2007. a 45,1%-l juhtudest). Letaalsus püsis olulise muutuseta tänu paranenud diagnostilistele võimalustele ja uute ravimeetodite rakendamisele.

Eesti Arst 2010; 89(1):13−20

Keywords


peritoniit, abstsessid, laparoskoopia, perkutaansed drenaažid, intraabdominaalne hüpertensioon

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10801

Refbacks

  • There are currently no refbacks.