Primaarne hüperparatüreoos – mitmepalgeline haigus. Nelja haigusjuhu kirjeldus ja kirjanduse ülevaade

Triin Eglit, Tarvo Rajasalu

Abstract


Primaarne hüperparatüreoos (PHP) on suhteliselt sage endokriinhaigus, mille kliinilised manifestatsioonid võivad olla väga mitmekesised. Käesolevas artiklis kirjeldatakse nelja erinevat PHP-haigusjuhtu. Esimesel patsiendil oli PHP tagajärjel tekkinud raske osteoporoos koos PHP-spetsiifi liste luumuutustega, sealhulgas nn pruuni tuumoriga sääreluus. Teine haige oli aastaid kannatanud kroonilise pankreatiidi all ja ka temal leiti PHPst tingitud luukahjustus. Kolmandal patsiendil oli korduvalt esinenud maoverejookse peptilise haavandi tõttu ning välja oli kujunenud krooniline neerupuudulikkus. Neljanda haige probleemiks oli PHPst tingitud proksimaalsete lihaste nõrkus, mis põhjustas kukkumisi. Artiklis esitatud haigusjuhud illustreerivad PHP heterogeenset kliinilist pilti ja juhivad tähelepanu olukordadele, mille puhul on oluline mõelda PHP võimalusele.

Eesti Arst 2010; 89(1):54−61

Keywords


primaarne hüperparatüreoos, hüperkaltseemia, osteoporoos, nn pruun tuumor, nefrolitiaas, nefrokaltsinoos, nn näljase luu sündroom

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.10803

Refbacks

  • There are currently no refbacks.