Filgrastiimi ja somatropiini sisaldavad sarnased bioloogilised ravimid

Pille Harrison, Ott Laius, Alar Irs

Abstract


Viimases kolmest sarnaseid bioloogilisi ravimeid käsitlevast artiklist (1, 2) on eesmärgiks kirjeldada Euroopa Liidus müügiloa saanud granulotsüüdi kolooniat stimuleeriva faktori (G-CSF, f ilgrasti im) ja kasvuhormooni (somatropiin) preparaatidega (vt tabel 1) tehtud kliinilisi ravimiuuringuid. Nagu teistegi sarnaste bioloogiliste ravimite puhul tuli tootjail tõestada, et bioloogilisest tootmisprotsessist tingitud erinevustel puudub kliiniline tähtsus, s.t et sarnaste bioloogiliste ravimite efektiivsust ja ohutust võib pidada võrdseks originaal- ehk viidatava ravimi omaga.

Eesti Arst 2012; 91(11):611–615

Keywords


sarnased bioloogilised ravimid, somatropiin, filgrastiim, kliiniline uuring, asendamine, ohutusjärelevalve

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.