Karskusliikumine ja arstiteadus sõjaeelses Eestis

Ken Kalling

Abstract


Karskusliikumisel oli 19. ja 20. sajandi vahetusel oluline roll eestlaste rahvuslikus ärkamises. See mõjutas ka eesti soost arstide tegevust ja organiseerumist. Juba iseseisvas Eestis, eeskätt 1920. aastatel, moodustasid alkoholiga seotud uurimused märkimisväärse osa Tartu ülikooli meedikute teadustööst. Seda soodustas Eesti Karskusliidu toetus, mille taga omakorda tuleb näha eeskätt Villem Ernitsa initsiatiivi. Laiem Eesti arstkonna organiseerimine karskustöösse jäi siiski olemata. Nii selle kui ka kogu sõjaeelse Eesti karskustöö marginaliseerumise ning oma rahvatervise eestvedaja positsiooni eugeenikaliikumisele loovutamise põhjuseks võib pidada karskusliikumise eemaldumist nii poliitilisest eliidist kui ka riigi fiskaalpoliitilistest eesmärkidest.
Eesti Arst 2012; 91(8):415–422

Keywords


alkohol, karskustöö, arstide seltsid, Tartu Ülikool, eugeenika

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11221

Refbacks

  • There are currently no refbacks.