Ekspertiis kriminaal-kohtupsühhiaatrias – ülevaade ja soovitusi

Ants Anderson

Abstract


Kirjutises on käsitletud kohtueelset kohtupsühhiaatriaekspertiisi kahtlustatava kohta kriminaalasjas. Sellist ekspertiisi nähakse üldiselt kohtupsühhiaatri peamise tööülesandena. Artiklis on antud ülevaade töö käigust, käsitledes ka toimetulekut tegu salgava, intervjuust keelduva, valetava või haigust simuleeriva uuritavaga. Puudutatud on kohtupsühhiaatria eetika põhimõtteid. Artikli aluseks on osalt rahvusvaheliselt tunnustatud seisukohad ja osalt siinkirjutaja tähelepanekud ja kogemused, mis on omandatud kolmekümne aasta kestel Rootsis Stockholmi kohtupsühhiaatria ülikoolikliinikus. Põhiline on sealjuures vaade kohtupsühhiaatriale kui omaette meditsiinilisele erialale ja selle korraldusele, kus töötavad vastava lisakoolitusega spetsialistid. Nendest alustest lähtudes on autor lisanud soovitusi kohtupsühhiaatria korralduse ja kohtuga koostöö kohta.Eesti Arst 2013; 92(11):634–640

Keywords


kriminaalkohtupsühhiaatria, kohtupsühhiaatriline diagnostika, süüdivus/süüdimatus

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11365

Refbacks

  • There are currently no refbacks.