Kopsuvähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009

Tõnu Jõgi, Margit Mägi, Marju Kase, Marika Tammaru, Kristiina Ojamaa, Jana Jaal

Abstract


Kopsuvähk on üks kõige sagedamini esinevatest vähkidest, kusjuures surma põhjusena on kopsuvähk pahaloomulistest kasvajatest esikohal. Maailmas on näidatud noortel esineva kopsuvähi kasvutrendi. Eestis pole noorte täiskasvanute haigestumust pahaloomulistesse kasvajatesse süstemaatiliselt uuritud. Seetõttu oli töö eesmärk hinnata kopsuvähki haigestumust Eesti 15–44aastaste noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009. Tuginedes Eesti vähiregistri andmetele, moodustas noortel diagnoositud kopsuvähk kõikidest kopsuvähi esmasjuhtudest 2%. Noortest kopsuvähki haigestunutest moodustasid suurema osa mehed (80%). Noorte naiste haigestumuskordajad on püsinud väiksena (0–2 juhtu 100 000 inimaasta kohta) ning vaadeldud ajaperioodil naiste haigestumuses muutusi ei ole toimunud. Noorte meeste haigestumuskordajate puhul ilmnes märkimisväärne vähenemistrend (7 juhult 1 juhuni 100 000 inimaasta kohta, p Eesti Arst 2014; 93(7):381–384

Keywords


kopsuvähk, esmasjuhud, haigestumus, noored, Eesti

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11624

Refbacks

  • There are currently no refbacks.