Rinnavähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte naiste hulgas ajavahemikul 1980–2009

Main Article Content

Kristiina Ojamaa
Marika Tammaru
Marju Kase
Margit Mägi
Tõnu Jõgi
Jana Jaal

Abstract

Kõige sagedasemaks naiste pahaloomuliseks kasvajaks maailmas on rinnavähk. Samuti on rinnavähk earühmas 15–44 eluaastat kõige sagedasemaks pahaloomuliseks kasvajaks Eestis. Perioodil 1980–2009 on 15–44aastaste naiste haigestumus rinnavähki olnud stabiilne: 21 juhtu 100 000 inimaasta kohta. Rinnavähi riskitegurid selles vanuserühmas erinevad postmenopausaalses eas naiste riskiteguritest. Kuna 15–44aastaste naiste osakaal kõikidest rinnavähki haigestunutest on siiski väike, ei viida selles vanusegrupis läbi skriininguprogramme. Rinnavähi varajaseks avastamiseks on vajalik suurendada naiste teadlikkust rinnavähist ning teadvustada rindade kontrolli vajadust.Eesti Arst 2014; 93(7):391–393

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ojamaa, K., Tammaru, M., Kase, M., Mägi, M., Jõgi, T., & Jaal, J. (2014). Rinnavähki haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte naiste hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11626
Section
Erinumber "Noored ja vähk"

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>