Peaaju primaarsetesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009

Main Article Content

Madis Joonsalu
Margit Mägi
Marju Kase
Tõnu Jõgi
Marika Tammaru
Kristiina Ojamaa
Toomas Asser
Jana Jaal

Abstract

Töö eesmärk oli analüüsida peaaju primaarsetesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumust Eesti 15–44aastastel noortel täiskasvanutel. Eesti vähiregistris ajavahemikul 1980–2009 registreeritud kõikidest primaarsetest peaaju pahaloomuliste kasvajate esmasjuhtudest moodustasid 15–44aastastel diagnoositud kasvajad 22%. Kõikidest Eesti 15–44aastastel perioodil 2005–2009 diagnoositud soliidtuumoritest moodustasid peaaju pahaloomulised kasvajad noortel meestel 8% ning naistel 3%. Ajavahemikul 1980–2009 oli meeste risk haigestuda peaaju pahaloomulistesse kasvajatesse ligikaudu 25% suurem kui naistel. Analüüsitud 30 aasta jooksul jäid meeste haigestumuskordajad vahemikku 1–6 juhuni 100 000 inimaasta kohta, näidates piiripealse statistilise olulisusega kasvutrendi (p = 0,059). Naiste haigestumuses märkimisväärseid muutusi toimunud ei ole ning haigestumuskordajad on varieerunud vahemikus 1–4 juhuni 100 000 inimaasta kohta. Meeste haigestumuse kasvu põhjused tuleb selgitada edasistes uuringutes.Eesti Arst 2014; 93(7):410–413

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Joonsalu, M., Mägi, M., Kase, M., Jõgi, T., Tammaru, M., Ojamaa, K., Asser, T., & Jaal, J. (2014). Peaaju primaarsetesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumus 15–44aastaste Eesti noorte hulgas ajavahemikul 1980–2009 . Eesti Arst. https://doi.org/10.15157/ea.v0i0.11630
Section
Erinumber "Noored ja vähk"

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>